Egészségbiztosítás-OEP

Tájékoztatjuk,

hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban Tbj.) 44/A. § (3) e) pontja értelmében a felsőoktatási intézmények hallgatóinak egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát a felsőoktatás információs rendszerének (a továbbiakban: FIR) adatkezelőjeként az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jelenti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (a továbbiakban: OEP).

A Tbj. 16. § (1)  i) pontja értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosult a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített hallgatói jogviszonyban áll, továbbá az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll.

A nevezett jogosultság megállapítása, valamint a jogosultság kezdetének és végének az OEP felé történő továbbítása csak abban az esetben lehetséges, ha az érintett hallgatóknak valamennyi releváns adata pontosan és hiánytalanul szerepel a FIR-ben. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Hivatal a hallgatók egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megállapítása során a következő FIR adatköröket vizsgálja:

A hallgató személyes adatai

–      TAJ szám

–      születési és viselt név, születési adatok, anyja neve

–      első és második állampolgárság

–      lakóhely (ország, irányítószám, település, közterület)

–      a tartózkodás jogcíme külföldi személyek esetén

–      a személyazonosító okmány típusa külföldi személyek esetén

A hallgató jogviszonyának adatai 

–      a jogviszony típusa

–      a jogviszony kezdete és vége

A hallgató képzésének adatai

–      megnevezés

–      munkarend

A hallgató képzési időszakának adatai 

–      a félév azonosítása

–      finanszírozási forma

–      külföldi hallgató tanulmányi jogcíme (ösztöndíj kategóriája)

Az OEP jelentésbe bekerülő (OEP-küldendő) hallgatók köre a FIR-be beküldött adatai alapján a következő, nappali tagozatos hallgatókra terjed ki:

–      belföldi hallgató

•       magyar állampolgár, és van magyarországi lakóhelye

•       menekült, oltalmazott és van magyarországi lakóhelye

–      külföldi hallgató, előkészítős hallgató, vendéghallgató, akinek nincs magyarországi lakóhelye és a KULFFIN szótárból a következő érékek valamelyike került rögzítésre:

•       miniszteri ösztöndíjas évi 12 havi ellátásban részesülő, vagy részképzésben részt vevő Európán kívüli állampolgár (A1)

•       miniszteri ösztöndíjas évi 10 havi ellátásban részesülő, vagy részképzésben részt vevő európai állampolgár (A2)

•       miniszteri ösztöndíjas évi 10 havi, illetve 12 havi ellátásban részesülő, vagy részképzésben részt vevő határon túli magyar állampolgár (A3)

•       nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató külföldi állampolgár (N)

•       nemzetközi megállapodás alapján, illetőleg nemzetközi megállapodás alapján nem magyar ösztöndíjjal tanulmányokat folytató külföldi állampolgár (M)

•       viszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeként tanulmányokat folytató külföldi állampolgár (V)

•       a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas) képzésben részt vevő nem magyar állampolgár, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik (S)

Azok a hallgatók, akiknek jogviszonyát a Hivatal annak ellenére, hogy a Tbj. 16. § (1) i) pontja értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, nem, vagy nem a megfelelő időszakra jelentette az OEP felé, jogosultságukat a hallgatói jogviszonyukról kiállított igazolás vagy a diákigazolvány bemutatásával okirati eljárást kezdeményezve igazolhatják az egészségbiztosító szerv felé mindaddig, ameddig a Hivatal a kérdéses  jogosultság jelentését nem pótolja.

Tájékoztatjuk, hogy az Önök intézményéből a FIR Dokumentumlistázó FIR mappájában elérhető „FIR_okiratisok_nevesitett_[...]_2014-11-03.csv” dokumentumban felsorolt, okirati eljárást kezdeményezett hallgatók jogosultsága a FIR-be beküldött adataik alapján nem állapítható meg egyértelműen, így Hivatalunk a megnevezett hallgatók jelentéseit nem tudja továbbítani az egészségbiztosító szerv részére.

HIÁNYZÓ/hibás TAJ-szám pótolható / javitható a Neptunban: Saját adatok / Személyes adatok / Adatmódosítás menüben. Köszönjük!

Oktatási Hivatal * DE Hallgatói Adminisztrációs Központ

Nyilatkozat-számlázáshoz

DEBRECENI EGYETEM                                          ……………….KAR

 

………………..…..  tanév/félév

NYILATKOZAT

A hallgató adatai:

 

  • Neve: …………………………………………………………………………………...

 

  • NEPTUN kódja:        …………………………………………………………………..

 

A képzés megnevezése: ……………………………………………………………………

……………………... csoport  ………………………..  évfolyam  

Képzési színt: FSZ / BA-BSc / MA – MSc / SZ.I.T / PhD / Tanfolyam / Egyéb

 

Tagozat:    NAPPALI / ESTI / LEVELEZŐ / TÁVOKTATÁS

 

Képzés költsége: …………………….…..Ft

 

A képzés költségviselője:

1./ Költségviselő intézmény által fizetendő rész: ………………………………….. %

 

                                                                            vagy    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ft

A költségviselő intézmény adatai:

·         Neve: ……………………………………………………………………………...

·         Címe: …………………..………………………………………………………….

·         Bankszámlaszáma: ………………………..………………………………………

·         Adószáma: ……………………………………………………..………………….

 

2./ Hallgató által fizetendő rész: …………………………………………..……….. %

 

                                                                            vagy    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ft

 

A hallgató által fizetendő tandíjról/költségtérítésről számla és igazolás kiállítására a gyűjtőszámlás befizetés után kerül sor (januárban, a megelőző évről).

 

Megjegyzés:

 

 

Dátum: ……………………………..……..

 

 

 

……………………………………                                      ……………………………………

Hallgató aláírása                                                               Költségviselő intézmény

cégszerű aláírása

 

A Nyilatkozatot postafordultával s félév első hónapjában az alábbi címre kérjük visszaküldeni:

DE Hallgatói Adminisztrációs Központ 4010 Debrecen Pf.50. Fax: 52-518 677 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fenti adatok a Neptunban is megadhatók félévente, mellyel ezen lap kiváltható!

Tanulmányi ösztöndíj sávok

 

Tanulmányi ösztöndíj     2014/15/1  
Képzéskód Évfolyam   Ösztöndíjindex sáv  
BTBN_ANDR06 3   4,32 4  
      4,54 3  
      4,88 2  
      4,90 1  
BTBN_ANGL06 2   3,71 4  
      3,92 3  
      4,21 2  
      4,70 1  
BTBN_ANGL06 3   4,06 4  
      4,29 3  
      4,43 2  
      4,72 1  
BTBN_GNED07A 2   4,10 4  
      4,48 2  
        3  
      4,82 1  
BTBN_GNED07A 3   3,89 4  
      4,11 3  
      4,74 2  
      4,77 1  
BTBN_GNEM07A 2   3,33 4  
      3,77 3  
      4,03 2  
      4,61 1  
BTBN_KOMM07A 2   4,13 4  
      4,30 3  
      4,57 2  
      4,70 1  
BTBN_KOMM07A 3   3,82 4  
      4,21 3  
      4,45 2  
      4,90 1  
BTBN_MAGY06 2   4,03 4  
      4,30 3  
      4,42 2  
      4,65 1  
BTBN_MAGY06 3   3,80 4  
      4,03 3  
      4,55 2  
      4,86 1  
BTBN_NEPR06 2   4,69 3-4  
      4,79 1-2  
  3   4,63 4  
      4,65 3  
      4,75 2  
      5,00 1  
BTBN_PEDA 3   4,09 4  
      4,10 3  
      4,26 2  
      4,30 1  
BTBN_POLI07A 2   4,20 4  
      4,29 3  
      4,40 2  
      4,91 1  
BTBN_POLI07A 3   4,40 4  
      4,70 3  
      4,90 2  
      5,00 1  
BTBN_PSZI06 2   4,54 4  
      4,75 3  
      4,85 2  
      5,00 1  
BTBN_PSZI06 3   4,70 4  
      4,81 3  
      4,93 2  
      5,00 1  
BTBN_RFRA06 2   3,67 4  
      3,96 3  
      4,33 2  
      4,39 1  
BTBN_RFRA06 3   4,48 4  
      4,59 3  
      4,66 2  
      4,67 1  
BTBN_ROLA006 2   4,50 3-4  
      4,81 1-2  
BTBN_ROLA006 3   4,69 4  
      4,74 3  
      4,79 2  
      5,00 1  
BTBN_SORO06 2   4,38 4  
      4,65 3  
      4,86 2  
      5,00 1  
BTBN_SORO06 3   4,26 4  
      4,61 3  
      4,84 2  
      5,00 1  
BTBN_SZAB06 2   4,50 4  
      4,68 3  
      4,71 2  
      4,91 1  
BTBN_SZAB06 3   4,03 4  
      4,24 3  
      4,59 2  
      4,94 1  
BTBN_SZMU06 2   3,81 4  
      3,90 3  
      4,36 2  
      4,65 1  
BTBN_SZMU06 3   3,83 4  
      4,00 3  
      4,43 2  
      4,79 1  
BTBN_SZMU06 4   4,69 4  
      4,72 3  
      4,86 2  
      5,00 1  
BTBN_SZOC06 2   3,65 4  
      4,28 3  
      4,59 2  
      4,89 1  
BTBN_SZOC06 3   3,95 4  
      4,61 3  
      4,74 2  
      4,91 1  
BTBN_TOR06 2   4,11 4  
      4,40 3  
      4,81 2  
      5,00 1  
BTBN_TOR06 3   4,13 4  
      4,37 3  
      4,45 2  
      4,88 1  
BTFN_IDNYKOMM09 2   3,15 1-4  
BTFN_KOMMMED13 2   3,27 4  
      3,55 3  
      3,80 2  
      4,00 1  
BTFN_SZOCIFJM13 2   3,74 4  
      3,96 3  
      4,09 2  
      4,43 1  
BTMN_DAMER09 2   4,83 3-4  
      4,87 1-2  
BTMN_DANDR10 2   5,00 1-4  
BTMN_DANG09 2   4,53 4  
      4,75 3  
      4,81 2  
      5,00 1-2  
BTMN_DESZT09 2   4,67 4  
      4,74 3  
      4,89 1  
BTMN_DFILO09 2   4,80 2  
BTMN_DFINNUGR09 2   4,63 1-4  
BTMN_DKOMM10 2   4,87 4  
      4,93 3  
      4,94 2  
      5,00 1  
BTMN_DMAGY09 2   4,91 3-4  
      5,00 1-2  
BTMN_DNEPR09 2   5,00 1-4  
BTMN_DNEV09 2   4,91 1-2  
BTMN_DPSZI09 2   5,00 1-4  
BTMN_DSZLAVOR09 2   4,65 3-4  
      5,00 1-2  
BTMN_DSZOCPOL09 1   4,28 4  
      4,35 3  
      4,81 2  
      4,92 1  
BTMN_DSZOCPOL09 2   4,68 4  
      4,83 3  
      4,85 2  
      4,90 1  
BTMN_DTORT09 2   4,68 4  
      4,70 3  
      4,76 2  
      5,00 1  
BTMN_FORDT13 2   4,41 4  
      4,51 3  
      4,65 2  
      4,87 1  
BTON_TAN_MA/MSC 2   3,67 4  
      3,84 3  
      4,19 2  
      4,81 1  
TAN_MA_N 2   4,51 4  
      4,66 3  
      4,76 2  
      4,89 1  
TAN_MA_N 3   4,61 4  
      4,88 3  
      5,00 1-2  
AV_GN06_A1 2   3,85 4  
      4,00 3  
      4,24 2  
      4,46 1  
AV_GN06_A1 3   3,88 4  
      4,40 3  
      4,61 2  
      4,79 1  
  4   4,46 4  
      4,66 3  
      5,00 1-2  
AV_IN06_A 2   3,25 4  
      3,33 3  
      3,61 2  
      4,17 1  
AV_IN06_A 3   3,55 4  
      3,67 3  
      4,43 2  
      4,85 1  
AV_IN06_A 4   4,36 4  
      4,55 3  
      4,57 2  
      5,00 1  
AV_KN07_A 2   4,81 3-4  
      5,00 1-2  
AV_KN07_A 3   4,72 4  
      4,78 3  
      4,81 2  
      4,84 1  
AV_KN07_A 4   4,70 4  
      4,77 3  
      4,87 2  
      5,00 1  
AV_PN06_A 2   4,81 3-4  
      5,00 1-2  
AV_PN06_A 3   4,61 4  
      4,90 3  
      4,93 2  
      5,00 1  
AV_PN06_A 4   4,00 4  
      4,23 3  
      4,55 2  
      5,00 1  
AV_SSZN11 2   3,88 4  
      4,00 3  
      4,64 1  
  3   4,25 2  
AV_TNTUR09 2   4,74 4  
      4,77 3  
      4,83 2  
      5,00 1  
AV_TNTUR09 3   4,50 4  
      4,52 3  
      4,63 2  
      4,91 1  
AV_TNTUR09 4   4,43 4  
      4,66 3  
      4,88 2  
      5,00 1  
AVF_GN06_A1 2   2,81 1-4  
AVF_KN07_A 2   3,07 4  
      3,11 3  
      3,32 2  
      3,82 1  
AVF_PN06_A 2   2,19 4  
      2,56 3  
      3,38 2  
      4,09 1  
AVF_TNTUR09 2   2,97 4  
      3,16 3  
      3,44 2  
      3,88 1  
AVM_ENEET09 2   4,79 4  
      4,83 3  
      4,87 2  
      5,00 1  
AVM_GNGA11 1   4,26 4  
      4,50 3  
      4,52 2  
      4,69 1  
AVM_GNGA11 2   4,30 4  
      4,47 3  
      4,50 2  
      4,77 1  
AVM_LNLM11 1   5,00 1-4  
AVM_LNLM11 2   4,83 3-4  
      5,00 1-2  
AVM_SNSZV09 1   4,63 4  
      4,78 3  
      4,80 2  
      5,00 1  
AVM_SNSZV09 2   4,84 3-4  
      5,00 1-2  
AVM_VFN09 1   4,79 3-4  
      5,00 1-2  
AVM_VFN09 2   4,61 4  
      4,68 3  
      4,84 2  
      4,86 1  
AVM_VNVFA09 2   5,00 1-2  
KTANgazmen 2   3,92 4  
      4,23 3  
      4,50 2  
      4,70 1  
KTANgazmen 3   3,36 4  
      3,40 3  
      4,06 2  
      4,33 1  
KTANgazmen 4   3,93 4  
      4,37 3  
      4,52 2  
      5,00 1  
KTANközsz 3   3,08 4  
      3,55 3  
      4,19 2  
      4,43 1  
KTANnemzgazd 2   4,34 4  
      4,50 3  
      4,56 2  
      4,88 1  
KTANnemzgazd 3   4,00 4  
      4,11 3  
      4,36 2  
      4,63 1  
KTANnemzgazd 4   4,03 4  
      4,42 3  
      4,58 2  
      4,91 1  
KTFN-számü 2   3,14 3  
KTFON-gazdmen 2   3,00 4  
      3,17 2  
      3,59 1  
KTFON-nemzgazd 2   3,86 3-4  
      4,07 1-2  
KTMN-nemz 1   4,21 4  
      4,52 3  
      4,62 2  
      4,88 1  
KTMN-nemz 2   4,23 4  
      4,58 3  
      4,81 2  
      5,00 1  
KTMN-vezszerv 1   4,28 4  
      4,75 3  
      4,90 2  
      4,91 1  
KTMN-vezszerv 2   3,94 4  
      4,44 3  
      4,87 2  
      5,00 1  
IKBN_GI1 2   2,58 4  
      2,93 3  
      3,18 2  
      3,68 1  
IKBN_GI1 3   3,27 4  
      3,52 3  
      3,79 2  
      4,71 1  
IKBN_GI1 4   3,81 4  
      4,04 3  
      4,32 2  
      4,89 1  
IKBN_IK1 2   3,27 4  
      3,84 3  
      3,97 2  
      4,00 1  
IKBN_IK1 3   4,11 4  
      4,34 3  
      4,36 2  
      4,61 1  
IKBN_MI1 2   2,56 4  
      2,76 3  
      2,94 2  
      4,03 1  
IKBN_MI1 3   2,90 4  
      3,32 3  
      3,57 2  
      4,28 1  
IKBN_MI1 4   3,59 4  
      3,88 3  
      4,33 2  
      4,75 1  
IKBN_PTI1 2   3,00 4  
      3,67 3  
      4,00 2  
      4,50 1  
IKBN_PTI1 3   2,65 4  
      3,26 3  
      3,70 2  
      4,25 1  
IKMN_GI 1   4,42 4  
  2   4,73 2  
IKMN_IK 2   4,57 3  
      4,86 1  
IKMN_PTI 2   4,29 4  
      4,67 3  
      4,80 2  
      5,00 1  
IKON_TAN_MA/MSC 2   2,32 3-4  
      3,87 1-2  
TAN_MA_N 2   4,75 3  
      4,87 2  
      4,94 1  
TAN_MA_N 3   4,73 4  
JA-A-N-IGAZGAT1 3   4,00 4  
      4,09 3  
      4,18 2  
      4,68 1  
JA-F-N-JOGIFSZ 2   3,23 4  
      3,43 3  
      3,60 2  
      3,97 1  
JA-O-N-JOGASZ3 2   4,43 4  
      4,51 3  
      4,61 2  
      4,89 1  
JA-O-N-JOGASZ3 4   3,74 4  
      4,10 3  
      4,61 2  
      4,88 1  
JA-O-N-JOGASZ3 5   4,36 4  
      4,59 3  
      4,75 2  
      5,00 1  
MT-B-N-ELEL06a 2   4,20 4  
      4,30 3  
      4,60 2  
      4,90 1  
MT-B-N-ELEL06a 3   4,40 4  
      4,87 3  
      4,89 2  
      5,00 1  
MT-B-N-ELEL06a 4   4,42 4  
      4,52 3  
      4,89 2  
      5,00 1  
MT-B-N-KERTALL 2   4,38 2  
MT-B-N-KERTALL 3   3,68 4  
      4,16 3  
      4,86 1  
MT-B-N-KERTALL 4   3,88 4  
      4,65 3  
      4,70 2  
      5,00 1  
MT-B-N-KÖRNALL 2   3,34 4  
      3,62 3  
      4,00 2  
      4,48 1  
MT-B-N-KÖRNALL 3   3,48 4  
      3,61 3  
      3,96 2  
      4,44 1  
MT-B-N-KÖRNALL 4   3,71 4  
      3,82 3  
      4,03 2  
      4,61 1  
MT-B-N-MGMALL 2   3,13 4  
      3,48 3  
      4,06 2  
      4,77 1  
MT-B-N-MGMALL 3   3,39 4  
      3,77 3  
      4,08 2  
      4,59 1  
MT-B-N-MGMALL 4   3,76 4  
      4,00 3  
      4,48 2  
      4,88 1  
MT-B-N-NÖVTALL 2   3,45 3-4  
      3,75 1-2  
MT-B-N-TVALL 2   4,45 1  
MT-B-N-TVALL 3   3,55 4  
      3,93 3  
      4,22 2  
MT-B-N-TVALL 4   4,45 4  
      4,66 3  
      4,74 2  
      4,91 1  
MT-B-N-VADGALL 2   4,14 3  
MT-B-N-VADGALL 3   3,58 4  
      4,23 2  
      4,88 1  
MT-B-N-VADGALL 4   3,87 4  
      4,42 3  
      4,52 2  
      4,69 1  
MT-F-N-NSZÁLL 2   3,02 1-4  
MT-M-N-AGR2008 1   4,73 1-2  
MT-M-N-AGR2008 2   3,88 4  
      3,90 3  
      4,19 2  
      4,48 1  
MT-M-N-ALLAT08 2   4,69 3-4  
MT-M-N-ELEL08 1   5,00 1-4  
MT-M-N-ELEL08 2   5,00 1-4  
MT-M-N-KERT08 1   3,88 1-4  
MT-M-N-KERT08 2   4,35 3-4  
      4,43 1-2  
MT-M-N-KÖRNY 1   4,74 4  
      4,76 3  
      4,85 2  
      4,91 1  
MT-M-N-KÖRNY 2   4,75 4  
      4,79 3  
      4,82 2  
      4,84 1  
MT-M-N-NOVORV08 1   4,18 4  
      4,31 3  
      4,50 2  
      4,90 1  
MT-M-N-NOVORV08 2   3,67 4  
      4,29 3  
      4,38 2  
      4,78 1  
MT-M-N-TV2008 1   4,16 4  
      4,36 3  
      4,64 2  
      4,92 1  
MT-M-N-TV2008 2   4,86 4  
      4,87 3  
      4,91 2  
      4,94 1  
MT-S-N-ATALL 2   3,65 4  
      3,69 2  
        3  
      4,27 1  
MT-S-N-KÖRNALL 2   2,35 4  
      2,68 3  
      3,00 2  
      3,86 1  
MT-S-N-MGMALL 2   2,00 4  
      3,00 3  
      3,27 2  
      4,54 1  
NK_MN_EGPSZICHMSC_2012 2   4,93 3-4  
      5,00 1-2  
NKBNGYOGYTORN 4   4,14 4  
      4,24 3  
      4,50 2  
      4,70 1  
NKBNGYOGYTORN_2012 2   3,82 4  
      4,03 3  
      4,24 2  
      4,53 1  
NKBNGYOGYTORN_2012 3   4,30 4  
      4,52 3  
      4,66 2  
      4,73 1  
NKBNNEELL_2012 2   3,10 4  
      3,22 3  
      3,56 2  
      3,70 1  
NKBNNEELL_2012 3   3,63 4  
      3,77 3  
      4,15 2  
      4,50 1  
NKBNNEELL1 3   4,03 3-4  
      4,14 1-2  
  4   4,50 4  
      4,73 3  
      4,90 2  
      5,00 1  
PF_CSEM_BA_N 2   4,54 4  
      4,74 3  
      4,90 2  
      5,00 1  
PF_CSEM_BA_N 3   4,82 4  
      4,86 3  
      4,89 2  
      5,00 1  
PF_CSEMŐ_FOSZ_N 2   4,66 4  
      4,72 3  
      4,74 2  
      4,79 1  
PF_IFJ_FOSZ_N 2   4,27 4  
      4,52 3  
      4,61 2  
      5,00 1  
PFBNANDR06 3   5,00 1  
PFBNOVO06 2   3,94 4  
      4,09 3  
      4,42 2  
      4,74 1  
PFBNOVO06 3   4,76 4  
      4,85 3  
      4,94 2  
      5,00 1  
PFBNSZP06 2   4,93 3-4  
      5,00 1-2  
PFBNSZP06 3   5,00 1-4  
PFBNSZP06 4   4,93 3-4  
      5,00 1-2  
TAN_MA_N 2   4,58 4  
      4,78 3  
      4,83 2  
      5,00 1  
TAN_MA_N 3   4,38 3-4  
      4,70 1-2  
TTBN_BIOL 2   2,90 4  
      3,25 3  
      3,76 2  
      4,27 1  
TTBN_BIOL 3   3,40 4  
      3,73 3  
      4,13 2  
      4,52 1  
TTBN_BIOM 2   3,32 4  
      3,54 3  
      3,81 2  
      4,54 1  
TTBN_BIOM 3   3,36 4  
      3,89 3  
      4,03 2  
      4,21 1  
TTBN_BIOM 4   3,00 4  
      3,50 3  
      4,15 2  
      4,43 1  
TTBN_FIZ 2   4,54 4  
      4,78 3  
      4,89 2  
      4,96 1  
TTBN_FIZ 3   3,55 4  
      3,91 3  
      4,12 2  
      4,35 1  
TTBN_FÖLD 2   3,00 4  
      3,26 3  
      3,79 2  
      4,12 1  
TTBN_FÖLD 3   3,21 4  
      3,50 3  
      3,73 2  
      4,21 1  
TTBN_FTUD 2   3,60 4  
      3,81 3  
      4,07 2  
      4,41 1  
TTBN_FTUD 3   3,29 4  
      3,60 3  
      4,17 2  
      4,58 1  
TTBN_KEM 2   3,11 4  
      3,41 3  
      3,69 2  
      4,21 1  
TTBN_KEM 3   3,00 4  
      3,48 3  
      3,67 2  
      4,17 1  
TTBN_KÖTAN 3   3,14 4  
      3,40 3  
      3,76 2  
      4,21 1  
TTBN_MAT 2   3,71 4  
      3,84 3  
      4,04 2  
      5,00 1  
TTBN_MAT 3   3,90 4  
      4,21 3  
      4,70 2  
      4,87 1  
TTBN_VEM 2   3,15 4  
      3,35 3  
      3,87 2  
      4,46 1  
TTBN_VEM 3   3,21 4  
      3,52 3  
      3,71 2  
      4,42 1  
TTBN_VEM 4   4,20 4  
      4,47 3  
      4,66 2  
      4,84 1  
TTBN_VILLM 2   3,15 4  
      3,42 3  
      3,84 2  
      4,06 1  
TTBN_VILLM 3   3,00 4  
      3,20 3  
      3,47 2  
      4,03 1  
TTBN_VILLM 4   3,39 4  
      3,74 3  
      4,04 2  
      4,70 1  
TTMN_ALKMAT 1   2,84 1-4  
  2   3,47 4  
      3,97 3  
      4,26 2  
      4,80 1  
TTMN_ATUD 2   3,33 3-4  
      3,91 1-2  
TTMN_BIO 1   2,58 4  
      2,83 3  
      3,58 2  
      4,03 1  
TTMN_BIO 2   4,06 4  
      4,13 3  
      4,22 2  
      4,94 1  
TTMN_BIOM 1   4,61 4  
      4,73 3  
      4,82 2  
      4,97 1  
TTMN_BIOM 2   4,50 4  
      4,72 3  
      4,81 2  
      5,00 1  
TTMN_BITECH 2   4,16 4  
      4,30 3  
      4,46 2  
      4,78 1  
TTMN_FIZ 2   5,00 1  
TTMN_GEO 2   4,57 4  
      4,78 3  
      4,88 2  
      5,00 1  
TTMN_HBIO 2   5,00 1-4  
TTMN_KTUD 2   4,42 4  
      4,78 3  
      4,80 2  
      4,93 1  
TTMN_VEGY 1   4,06 3  
        4  
      4,07 2  
      4,48 1  
TTMN_VEGY 2   4,61 4  
      4,79 3  
      4,89 2  
      5,00 1  
TTON_TAN_MA/MSC 2   3,52 4  
      3,90 3  
      4,18 2  
      4,67 1  
ZKBN     5,00 1  
ZKBN     4,88 2  
ZKBN     4,77 3  
ZKBN     4,69 4  
ZKON_TAN_MA     4,61 1  
      4,61 2  
      4,57 3  
      4,37 4  
ZKM-N-ZT 2   5,00 1  
      4,92 2  
      4,69 3  
      4,46 4  
ZK-KHM 2   5,00 2  
Műszaki Kar - szakok/szakirányok    
      Építészmérnök II. évf.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,09-5,00 28000  
      3,69-4,08 20000  
      3,30-3,68 14000  
      2,91-3,29 10000  
           
      Építészmérnök III. évf.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,19-5.00 28000  
      3,82-4,18 20000  
      3,75-3,81 14000  
      3,45-3,74 10000  
           
      Építészmérnök IV. évf.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,39-5,00 28000  
      3,89-4,38 20000  
      3,67-3,88 14000  
      2,68-3,66 10000  
           
      Építőmérnök II. évf.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,21-5,00 28000  
      4,13-4,20 24000  
      3,81-4,12 20000  
      3,27-3,80 14000  
      3,09-3,26 10000  
           
      Építőmérnök III. évf. Magas.  
      Sávok Ösztöndíj  
      3,61-5,00 28000  
      3,07-3,60 20000  
      2,86-3,06 14000  
      2,69-2,85 10000  
           
      Építőmérnök III. évf. Telep.  
      Sávok Ösztöndíj  
      3,52-5,00 28000  
      3,24-3,51 20000  
      2,87-3,23 14000  
      2,65-2,86 10000  
           
      Építőmérnök IV. évf. Telep.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,03-5,00 28000  
      3,56-4,02 20000  
      3,23-3,55 14000  
      3,09-3,22 10000  
           
      Építőmérnök IV. évf. Magas.  
      Sávok Ösztöndíj  
      5 28000  
      4,36-4,99 20000  
      3,62-4,35 14000  
      3,46-3,61 10000  
           
      Gépészmérnök II. évf.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,25-5,00 28000  
      3,69-4,24 20000  
      3,54-3,68 14000  
      3,50-3,53 12000  
      3,37-3,49 10000  
           
      Gépészmérnök III. évf. ÉÜG.  
      Sávok Ösztöndíj  
      3,94-5,00 28000  
      3,52-3,93 20000  
      3,28-3,51 14000  
      3,08-3,27 10000  
           
      Gépészmérnök III. évf. Üz.  
      Sávok Ösztöndíj  
      3,81-5,00 28000  
      3,41-3,80 20000  
      3,16-3,40 14000  
      2,79-3,15 10000  
           
      Gépészmérnök III. évf. Gépj.  
      Sávok Ösztöndíj  
      3,91-5,00 28000  
      3,66-3,90 20000  
      3,33-3,65 14000  
      2,88-3,32 10000  
           
      Gépészmérnök IV. évf. Éüg.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,20-5,00 28000  
      3,83-4,19 20000  
      3,60-3,82 14000  
      3,50-3,59 11300  
      3,25-3,49 10000  
           
      Gépészmérnök IV. évf. Üz.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,68-5,00 28000  
      4,22-4,67 20000  
      3,74-4,21 14000  
      3,46-3,73 10000  
           
      Gépészmérnök IV. évf. Gépj.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,65-5,00 28000  
      4,15-4,64 20000  
      4,06-4,14 17000  
      3,71-4,05 14000  
      3,35-3,70 10000  
           
      Környezetmérnöki II. évf.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,34-5,00 28000  
      3,93-4,33 20000  
      3,84-3,92 14000  
      3,63-3,83 10000  
           
      Környezetmérnöki III. évf.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,59-5,00 28000  
      4,36-4,58 20000  
      4,10-4,35 14000  
      3,83-4,09 10000  
           
      Környezetmérnöki IV. évf.Techn.  
      Sávok Ösztöndíj  
      5 28000  
      4,85-4,99 20000  
      4,39-4,84 14000  
      4,20-4,38 10000  
           
      Környezetmérnöki IV. évf.M  
      Sávok Ösztöndíj  
      5 28000  
      4,21-4,99 20000  
      4,15-4,20 14000  
      4,02-4,14 10000  
           
      Környezetmérnöki MSc I.évf  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,38-5,00 28000  
      4,08-4,37 20000  
      4,00-4,07 14000  
      3,77-3,99 10000  
           
      Környezetmérnöki MSc II.évf  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,75-5,00 28000  
      4,62-4,74 20000  
      3,64-4,61 14000  
      3,27-3,63 10000  
           
      Mechatronika II. évf.  
      Sávok Ösztöndíj  
      5 28000  
      4,57-4,99 20000  
      3,81-4,56 14000  
      3,61-3,80 10000  
           
      Mechatronika III. évf.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,04-5,00 28000  
      3,58-4,03 20000  
      3,00-3,57 14000  
      2,70-2,99 10000  
           
      Mechatronika IV. évf.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,57-5,00 28000  
      4,03-4,56 20000  
      3,71-4,02 14000  
      3,47-3,70 10000  
           
      Mechatronika MSc III. félév.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,63-5,00 28000  
      4,11-4,62 20000  
      4,09-4,10 14000  
      4,06-4,08 10000  
           
      Műsz. Men. MSc II.félév.  
      Sávok Ösztöndíj  
      5 28000  
      4,81-4,99 20000  
      4,54-4,80 14000  
      4,42-4,53 10000  
           
      Műszaki men. MSc III. félév.  
      Sávok Ösztöndíj  
      5 28000  
      4,88-4,99 20000  
      4,81-4,87 14000  
      4,69-4,80 10000  
           
      Műszaki men. MSc IV. félév.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,73-5,00 28000  
      4,60-4,72 20000  
      3,50-3,59 14000  
      3,27-3,49 10000  
           
      Műszaki men. II. évf. Ipari   
      Sávok Ösztöndíj  
      4,67-5,00 28000  
      4,06-4,66 20000  
      3,74-4,05 14000  
      3,45-3,73 10000  
           
      Műszaki men. II. évf. Építőip.   
      Sávok Ösztöndíj  
      5 28000  
      3,70-4,99 20000  
      3,61-3,69 14000  
      3,50-3,60 10000  
           
      Műszaki men. III. évf. Ipari   
      Sávok Ösztöndíj  
      5 28000  
      4,55-4,99 20000  
      4,14-4,54 14000  
      3,53-4,13 10000  
           
      Műszaki men. III. évf. Építőip.   
      Sávok Ösztöndíj  
      4,41-5,00 28000  
      4,00-4,40 20000  
      3,97-3,99 16000  
      3,53-3,98 14000  
      3,19-3,52 10000  
           
      Műszaki men. IV. évf. Ipari   
      Sávok Ösztöndíj  
      4,70-5,00 28000  
      4,50-4,69 20000  
      4,35-4,49 17000  
      4,29-4,34 14000  
      4,19-4,28 10000  
           
      Műszaki men. IV. évf. Építőip.   
      Sávok Ösztöndíj  
      4,67-5,00 28000  
      4,52-4,66 20000  
      4,19-4,51 14000  
      4,11-4,18 12000  
      4,00-4,10 10000  
           
      Településmérnöki MSc II.évf  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,71-5,00 28000  
      4,67-4,70 20000  
      3,46-4,66 14000  
      3,43-3,45 10000  
           
      Tervező ép. MSc II. évf.  
      Sávok Ösztöndíj  
      4,86-5,00 28000  
      4,66-4,85 20000  
      4,59-4,65 14000  
      4,52-4,58 10000  
Általános Orvosi kar        
  Évfolyam   Átlag Összeg  
  6   5 26 500,00 Ft  
    4,94-4,91 20 000,00 Ft  
    4,9 18 000,00 Ft  
    4,89-4,80 14 000,00 Ft  
    4,78-4,70 10 000,00 Ft  
    4,69 6 700,00 Ft  
  5   5 25 500,00 Ft  
    4,97-4,86 20 000,00 Ft  
    4,85 17 000,00 Ft  
    4,84-4,78 14 000,00 Ft  
    4,77 11 300,00 Ft  
    4,76-4,71 10 000,00 Ft  
    4,7 6 700,00 Ft  
  4   5 28 000,00 Ft  
    4,90-4,75 20 000,00 Ft  
    4,73 17 000,00 Ft  
    4,70-4,52 14 000,00 Ft  
    4,50-4,30 10 000,00 Ft  
    4,29 5 000,00 Ft  
  3   5,00-4,94 28 000,00 Ft  
    4,72-4,64 20 000,00 Ft  
    4,63-4,28 14 000,00 Ft  
    4,26-3,96 10 000,00 Ft  
  2   5,00-4,42 28 000,00 Ft  
    4,37 24 000,00 Ft  
    4,33-4,07 20 000,00 Ft  
    4,06-3,69 14 000,00 Ft  
    3,68 12 000,00 Ft  
    3,65-3,41 10 000,00 Ft  
Fogorvostudományi Kar        
  Évfolyam   Átlag Összeg  
  5   5,00-4,97 28 000,00 Ft  
    4,90-4,84 20 000,00 Ft  
    4,80-4,75 14 000,00 Ft  
    4,74-4,70 10 000,00 Ft  
  4   4,90-4,78 28 000,00 Ft  
    4,74-4,52 20 000,00 Ft  
    4,46-4,39 14 000,00 Ft  
    4,38-4,29 10 000,00 Ft  
  3   4,69 28 000,00 Ft  
    4,61-4,39 20 000,00 Ft  
    4,32 17 000,00 Ft  
    4,31-3,95 14 000,00 Ft  
    3,77-3,69 10 000,00 Ft  
  2   4,32-3,93 28 000,00 Ft  
    3,82-3,54 20 000,00 Ft  
    3,47-3,26 14 000,00 Ft  
    3,19-3,07 10 000,00 Ft  
Gyógyszerésztudományi Kar      
  Évfolyam   Átlag Összeg  
  5   5,00-4,95 28 000,00 Ft  
    4,94-4,81 20 000,00 Ft  
    4,76-4,60 14 000,00 Ft  
    4,56-4,49 10 000,00 Ft  
  4   5 28 000,00 Ft  
    4,93-4,74 20 000,00 Ft  
    4,73-4,60 14 000,00 Ft  
    4,57-4,48 10 000,00 Ft  
  3   4,82-4,80 28 000,00 Ft  
    4,79-4,41 20 000,00 Ft  
    4,33-4,22 14 000,00 Ft  
    4,12-3,81 10 000,00 Ft  
  2   4,41-4,31 28 000,00 Ft  
    4,28-3,84 20 000,00 Ft  
    3,79-3,72 14 000,00 Ft  
    3,63-3,28 10 000,00 Ft  
           

Térités-önköltség

Önköltségi/Téritési díjak 2014/15.

Letöltés

Gyakori kérdések

Gyakori kérdések - hamarosan

 

Egészségbiztosítás-OEP