Ügyintézés

DE - Hallgatói és tanulmányi ügyek intézése

HKSZK - HSzK/HAK: Hallgatói adminisztrációs ügyek

2014.02.06: Szervezeti változás

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2014.02.06-án módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát - http://www.unideb.hu/portal/hu/node/47

Kivonat:

Általános szolgáltató egységek

8. § (2)

Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja (a továbbiakban DE HKSZK)egységes irányítású és szerkezetű, az Egyetem rektorának közvetlenül alárendelt központi általános szolgáltató egység.

Feladata – a más szervezeti egységek által biztosított tanulmányi, sport, nyelvvizsgáztatási, könyvtári szolgáltatásokon kívül – az Egyetem hallgatói számára elérhető szolgáltatások megszervezése és irányítása, melynek során együttműködik az Egyetem egyéb szolgáltatásokat ellátó és funkcionális szervezeti egységeivel

 

A Központ célja a kari jellegtől független hallgatói adminisztrációs feladatok összevont intézése, a kari tanulmányi osztályok tehermentesítése a kor színvonalának megfelelő környezetben. A Hallgatói Szolgáltató Központ a kari Tanulmányi Osztályokkal együttműködve, szoros munkamegosztással szervezi, végzi munkáját.
Feladata közé tartozik:a hallgatói jogviszony igazolás kiadása, féléves érvényesítő matricák kiosztása, valamint a diákigazolvány ügyintézések, a tanulmányi ösztöndíjügyek és számfejtések, a diákhitel tanácsadás, és a térítési díjak kivetése, számla kibocsátása, igazolások kiadása, képzési szerződések kezelése, illetve a hallgatói személyes és hallgatói jogviszony adatok karbantartása.
 
Debreceni Egyetem Szenátusa 2014.02.06-án módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát (8. § (2)) http://www.unideb.hu/portal/hu/node/47

Nyitvatartás:  9-15 óra (hétfőtől-péntekig)

HSzK/HAK: Hallgatói Adminisztrációs Központ * ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK:

Egyetem téri campus: Kossuth Lajos II Kollégium, földszint (megközelíthető kívülről)

http://hszk.unideb.hu * E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. * Tel:  (36) 52-518 672, 52-518 600/73974-73975-73976 * Fax: (36) 52-518 677, 52-518 600/73977

Kassai úti campus: a Gazdasági Főigazgatóság (órás épület) mellett (korábbi Kínai büfé) - tel: 73970, 73978

Böszörményi úti campus: Veres Péter Kollégium fszt. 16. * Telefon: 68102, 68103

EK ügyintézés: Nyírgeyházán, GYFK ügyintézés: Hajdúböszöményben.

* * * * * * * * * 

Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja (a továbbiakban DE HKSZK)egységes irányítású és szerkezetű, az Egyetem rektorának közvetlenül alárendelt központi általános szolgáltató egység.

Feladata – a más szervezeti egységek által biztosított tanulmányi, sport, nyelvvizsgáztatási, könyvtári szolgáltatásokon kívül – az Egyetem hallgatói számára elérhető szolgáltatások megszervezése és irányítása, melynek során együttműködik az Egyetem egyéb szolgáltatásokat ellátó és funkcionális szervezeti egységeivel.

A DE HKSZK működteti az egyetemi hallgatói tanulmányi információs rendszert, megszervezi az Egyetem testületei, szervezeti egységei által odaítélt, a hallgatók számára folyósításra kerülő juttatások utalását, ellátja az ösztöndíjak adminisztrációs feladatait. Gondoskodik az Egyetem testületei, szervezeti egységei által a hallgatók számára előírt befizetendő díjak és térítések kiírásáról, közreműködik beszedésükben. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal (EHÖK) együttműködve kialakítja az egyetemi hallgatók kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj juttatásának eljárásrendjét, valamint megszervezi és lebonyolítja a felvételi, valamint a szociális ösztöndíj-kérelmek elbírálásának eljárását. Ellátja a feladatkörébe tartozó ügyekben a hallgatói ügyfélszolgálati tevékenységet, biztosítja a hallgatók féléves regisztrációjának, a hallgatói hitelhez való hozzáférésének a feltételeit.

A DE HKSZK felelős az egyetem kollégiumainak működtetéséért, ennek keretében irányítási jogkört gyakorol az Egyetem kollégiumi igazgatósága felett, valamint együttműködik a kollégiumok műszaki-üzemeltetési feladatait ellátó Gazdasági Főigazgatósággal. Az EHÖK-kel együttműködve biztosítja a kollégiumok – mint értelmiségalakító, tanulmányi, nevelési, szabadidős és sporttevékenységet folytató, szolgáltató, szociális és nevelési szervezeti egységek – önkormányzati szerveinek működését. A nem az Egyetem tulajdonában álló Diákotthon az Egyetemmel kötött megállapodás alapján biztosítja a hallgatók lakhatási feltételeit.

A DE HKSZK megszervezi a hallgatók pályaorientációs, karrier-tanácsadási, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadási szolgáltatását, koordinálja a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos feladatok ellátását. A DE HKSZK tevékenysége az Egyetem hallgatói számára biztosított szolgáltatásokon túlmenően kiterjed a leendő és a végzett hallgatókkal kapcsolatos feladatokra is. Ennek keretében közreműködik az Egyetem beiskolázási tevékenységének megszervezésében, illetve szervezi és működteti az Egyetem alumni szolgáltatásait. Részt vesz továbbá az egyetemi hallgatók tágabb környezetét is magában foglaló ifjúsági, közművelődési tevékenység megszervezésében. A DE HKSZK a Gazdasági Főigazgatósággal együttműködve biztosítja az egyetemi polgárok azonosítását szolgáló Debreceni Egyetemi Kártya (DEKa) kiadását és a kártyamenedzsment-rendszer operatív működési feltételeit. A DE HKSZK-t a rektor által az EHÖK elnökének egyetértésével kinevezett főigazgató vezeti, működési rendjének kialakítása az EHÖK egyetértésével történik.