NAV TÁJÉKOZTATÓ

2019.03.14.

Tájékoztató

A tavalyi évhez hasonlóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészíti személyi jövedelemadó-bevallásának tervezetét, ha a 2018 évben diákmunka folyamán jövedelemre tett szert. Az adóhatóság kiszámítja a jövedelemét terhelő adót, számításba veszi az év közben levont adóelőleget és a figyelembe vett kedvezményeket. A tervezetben szerepel egyenlege, ami lehet nulla, még fizetendő adó vagy Önnek visszajáró összeg. Ezt a tervezetet 2019. március 15-től megnézheti a www.nav.gov.hu –ról  és a www.magyarország.hu –ról elérhető eSZJA  oldalon.

Ha Önnek nincs Ügyfélkapu hozzáférése, az adóbevallási tervezet postázását 2019. március 18-ig kérheti az alábbi módokon:

·         SMS-ben a 06-30/344-4304 telefonszámon a következő formában:

SZJAszóközadóazonosító jelszóközééééhhnn

·         a NAV honlapján elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja)

·         levélben kötetlen formában

·         NAV ügyfélszolgálatán személyesen

·         a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül.

Az adóbevallási tervezetét nézze át, annak tartalmát hasonlítsa össze az Iskolaszövetkezettől kapott igazolásokkal. Ha egyetért az adóbevallás tervezettel, Önnek további teendője nincs, a tervezet érvényes személyijövedelemadó-bevallásává válik. Ha nem ért egyet a z adóbevallási tervezettel, akkor a tervezet adatait beküldés előtt ki kell egészítenie. Ezt legegyszerűbben az Ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők tehetik meg a NAV webes felületén. Amennyiben papír alapon szeretné az szja-bevallását kitölteni, úgy az üres nyomtatványt letöltheti a NAV honlapjáról. A nyomtatvány száma: 18SZJA

Ha ezt a módosítást nem végzi el, vagy nem nyújt be papír alapon új 18SZJA jelű bevallást 2019. május 20-ig, akkor a NAV elkészített tervezete lesz az Ön érvényes adóbevallása.

 

Köztársasági/nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Tájékoztató

A 2016/17. tanév II. félévétől a Köztársasági/nemzeti felsőoktatási ösztöndíj új összege: 40.000,-Ft/hó (előző félévi: 34.000,- Ft/hó volt).

 

Ösztöndij_scholarship

Ösztöndíj kifizetés teljesülése/Scholarship payment has been disbursed!


Tisztelt Hallgató!<br />Tájékoztatjuk, hogy az intézmény az Ön részére ösztöndíjutalást kezdeményezett {Osszeg} összeggel, '{PenzmuveletBefizetesenekDatuma}' dátummal!<br />Módosító: {ModositoNeve} http://hszk.unideb.hu/osztondij
**********
Dear Student, we kindly inform you that your HEI initiated the disbursement of your scholarship payment in the amount of {Osszeg} on {PenzmuveletBefizetesenekDatuma}. Modified by: {ModositoNeve} http://hszk.unideb.hu/osztondij

Ösztöndíjak

 

PhD-2016-

A doktori képzés új rendszere

 Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

http://www.doktori.hu/