Tanulmányi ösztöndíj sávok-1.félév

Tanulmányi ösztöndíj sávok-1.félév - 2020. október

 - Észrevétel a félév 2.hónapjában, a Neptunban, az Ügyintézés / Kérelmek alatt megjelenő Ösztöndíjutalás - észrevétel űrlapon tehető. (Korrekció - szükség szerint - a következő havi utaláskor.) - (Elérhető: 2020.10.08-án 19 órától)

...

A  DE HALLGATÓI  TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA -A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 13. §

 

(5) A hallgatók akkor részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban, ha az előző félévben legalább 18 kreditet, ezen belül legalább 15 szakmai kreditet szereztek, valamint teljesítették a tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó, tanulmányi és vizsgaszabályzatban szereplő feltételeket. Külföldi felsőoktatási intézményben teljesített félév esetén a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság feltétele az adott intézményben összesen 15 kredit teljesítése. Kivételes esetekben bizonyos szakok adott félévei esetén a szabályzat ettől eltérő értékeket is előírhat.

 

(6) A tanulmányi ösztöndíj megítélésének alapja az ösztöndíjindex. (MEGJEGYZÉS: szempontja nem azonos a Neptun-os hallgatói rangsorral!)

Szabályzat:  A  DE HALLGATÓI  TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A sávokba eső hallgatók aránya és az egyessávokban érvényes tanulmányi ösztöndíjak összege csökkenő teljesítmény szerinti sorrendben:

35 % kap ösztöndíjat: I. sáv-5 %  -  38.000 Ft/hó; II. sáv-10 %  -  28.000 Ft/hó; III. sáv-10 %  -  19.000 Ft/hó; IV. sáv-10 %  -  13.000 Ft/hó

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2020/21/1 (Elérhető: 2020.10.08-án 19 órától)

 

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2020/21/1

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2019/20/1

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2018/19/1

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2017/18/1

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2016/17/1

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2015/16/1

Tanulmányi ösztöndíj sávok - 2014/15/1