Beiratkozás

Beiratkozási időpontok, helyszínek a kari honlapokon

Az egyetemre történő felvételt követő félév elején a hallgató köteles írásban, személyesen beiratkozni. Aki nem iratkozik be, elveszti jogosultságát a képzésben. (Tanulmányi és vizsgaszabályzat 5. §. (1)). Évhalasztás csak beiratkozáskor vagy azt követően kérhető, letölthető űrlapon a kari honlapokról. A beiratkozás személyesen és írásban történik a karok által rögzített időpontokban és helyszíneken. A Gólyatábor idején szervezett beiratkozást általában egyéb szakmai tájékoztató/k/ követ/nek/, az egyes tantárgyak követelményeit az oktatók az első foglalkozáson ismertetik.

Aki szervezett beiratkozáson nem tud részt venni (betegség, fellebbezés, pótfelvétel .. miatt), egyénileg iratkozhat be a HSzK-ban, vagy az adott karon (Egyetem tér 1. Kossuth II. Kollégium) A beiratkozást követően a Karon kérhető a hallgatói jogviszony szüneteltetése (passzív félév/ek/), kari honlapról letölthető kérelemre.

A beiratkozásra szíveskedjék magával hozni: a felvételről szóló értesítést, személyi igazolványát, érettségi bizonyítványát (főiskolai/egyetemi oklevelét és 1 másolatát), nyelvvizsga-bizonyítványát (és másolatát), bankszámlaszámát, TAJ- számát, adó azonosítóját (ha nincs, addig be kell szereznie és írni a Neptun-ba), ha volt más felsőoktatási intézményben hallgató, igazolást az elhasznált államilag támogatott félévek számáról, kék színű tollat.

Beiratkozáskor ellenőrizendő, pontosítandó/kiegészítendő és aláírandó a helyszínen: iratkozási lap/nyilatkozat (TVSz. 3 § (2),Adóazonosító és TAJ szám, bankszámlaszám, mobil-szám, e-mail, ideiglenes lakcím,..), képzési szerződés (önköltség esetén) adatai.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét arra, hogy az egyetem külső intézmények felé előírt adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségei miatt adó és TAJ szám nélkül nem tudjuk a beiratkozást biztosítani, arra később, késedelmi díj (4000 Ft/hét) fizetése ellenében kerülhet sor!

A beiratkozást követően a Karon kérhető a hallgatói jogviszony szüneteltetése (passzív félév/ek/), kari honlapról letölthető kérelemmel (lásd. TVSz). Tartozás esetén nem lehet beiratkozni, vizsgázni! – lásd: TVSz.