Térítési díj befizetés-felszólítás

Debreceni Egyetem – HKSZK/Hallgatói Adminisztrációs Központ – 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

http://hszk.unideb.huEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tárgy: felszólítás hallgatói tartozás rendezésére

Iktatószám: HAK/…./Neptun-kód/2017.

Irattári tételszám: 13.21.

Ügyintéző: ………………………...

Dátum: ………………...

 

E-mail: «Email_cím»             

«Nyomtatási_név»/«Neptun_kód»

«Város»

«Utca»

«Irányítószám»

 

Tisztelt «Nyomtatási_név»!

Tájékoztatjuk, hogy a Debreceni Egyetem (DE) Neptun tanulmányi rendszerben nyilvántartott adatok szerint Önre vonatkozóan az alább felsorolt fizetési (Ft) hátralékot tartjuk nyilván, «DÁTUM»-án/én: Költségtérítés/önköltség összege - «Költségtérítés» Ft, Egyéb eljárási és késedelmi díjak - «Szolgáltatás» Ft.

A – korábbi képzésein függő aktív összegek mellett – tartozásait tételesen megtekintheti, ellenőrizheti a Neptun tanulmányi rendszerben (http://neptun.unideb.hu) a Pénzügyek\Befizetés menüponton. (Szűrők beállítása: Félévek - Minden félév, Státusz - Aktív. A szűrők beállítása után a Listázás gombot kell megnyomni. A szűrést és a listázást a Befizetés és a Visszafizetés fülön is végezze el! A Visszafizetés fülön - az esetleges ösztöndíj - visszafizetési kötelezettség látható, amennyiben van Önnek olyan.)

A tartozását a Neptun gyűjtőszámlájára történő utalással rendezheti:

Számlavezető: Magyar Államkincstár

Jogosult neve: Debreceni Egyetem NEPTUN gyűjtőszámla

Bankszámla száma: 10034002-00282871-01120008

Közlemény: NK-«Neptun_kód»«Nyomtatási_név»

Amennyiben az Ön munkahelye, cége vállalta át a fizetési kötelezettséget, és az egyetemtől a cég nevére szóló számlát kért/kapott, akkor az azon feltüntetett bankszámlaszámra kérjük az utalást.

Fizetési kötelezettség teljesítésének határideje 8 nap, de legkésőbb «DÁTUM-2».

Felhívjuk a figyelmét, hogy a DE hallgatói térítési és juttatási szabályzata 26.§ (3)-(5) bekezdése szerint lejárt tartozással rendelkező hallgató nem jelentkezhet vizsgára, záróvizsgára, nem regisztrálhat, nem vehet fel tárgyakat. Ezért ellenőrizze a jelen felszólításban esetleg még nem szereplő, de rövidesen lejáró határidejű fizetési kötelezettségeit is!

Amennyiben a fenti tartozásokat határidőre nem rendezi, vagy szociális helyzetét az illetékes kar tanulmányi osztálya felé nem igazolja, akkor a Debreceni Egyetem hallgatói térítési és juttatási szabályzatának 26.§ (6)-(7) pontjai értelmében az illetékes kar dékánja (a tanulmányi és vizsgaszabályzat/TVSZ/ 3. § (13) bekezdés e) pontja alapján a kar dékánja a rektor által átruházott jogkörében) az Ön hallgatói jogviszonyát megszünteti. Jelen üzenet a szabályzat (TVSz. 3. § 14/A bekezdése) értelmében hivatalos értesítésnek minősül és „az intézménnyel jogviszonyban álló hallgató a jogviszony ideje alatt köteles az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül érkező hivatalos írásbeli értesítéseket figyelemmel kísérni, és az értesítés tartalmának megfelelően eljárni.”

Ha a hallgatói jogviszonya megszűnik, és a fizetési hátraléka marad, az erre vonatkozó adatokat a központi hallgató adminisztráció (ETIK) továbbítja a Kancelláriának a hivatalos eljárás lefolytatása céljából. [DE HTJSZ 26. § (9)]

A felszólító levél az Ön aktuális hallgatói jogviszony státuszától (aktív vagy passzív) függetlenül érvényes! Amennyiben diákhitelből rendezte/rendezi költségtérítési díját, vagy munkahelye részére az átvállalt díj számláján más dátum szerepel, vagy egyedi engedéllyel egyéb teljesítési időpontot kapott, vagy időközben kiegyenlítette hátralékát, úgy ezt a felszólítást tekintse tárgytalannak.  Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

Debrecen, «DÁTUM»

 

aláírás

Számlaigénylés Neptunban

Céges számlázás igényét(amennyiben költségtérítési díjának egy részét vagy egészét átvállalja munkahelye, itt /is/ megteheti az ehhez szükséges számlakérés beállításaival)

  1. lépés

Pénzügyek-Beállítások menüpont alatt a Szervezetek fülön meg kell adni az adott intézmény, cég adataitàÚj saját szervezet: erre kattintva megjelenik az adatbázis, amely tartalmaz minden olyan céget, intézményt, amelynek már korábban kértek a hallgatók számlát. A Kiválaszt gombra kattintva tehető meg a beállítás.

  1. lépés

Ezután a Pénzügyek-Befizetés menüpont alatt a kilistázást (PénzügyekàBefizetés: ki kell választani az aktuális félévet, a státusz pedig legyen aktívàListázás: megjelenik a hallgató összes aktív tétele(tandíj, igazolatlan távolmaradás stb.) követően a Befizető-re kattintva az alábbi beállításokat kell megtennie:

·   Befizető típusa: Szervezet

·   Befizető: …-ra kattintva ki lehet választani a megfelelő szervezetet. Ezután elvileg az alábbi szükséges adatok betöltődnek.

·   Adószám

·   Cím

·   az Átutalásos számlát kér négyzetet be kell pipálni!

·   Mentés

Ezután a Neptunban láthatóvá válik a hallgató bejelölése, ami alapján a kért beállításoknak megfelelően a HAK kiküldi a számlát . Ha az adatbázisban nem szerepel az adott cég, intézmény, vagy esetleg valamelyik adat nem egyezik meg, mert pl. a cég új helyre költözött, megváltozott az adószáma stb.,  kérjük jelezze ezt a Hallgatói Adminisztrációs Központ részére (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ).

A képzés megkezdésekor – első alkalommal – az alábbi (letölthető) Nyilatkozat-ot kell kitölteni, céges aláírással eljuttatni a HAK-ban.

Fizetési kötelezettségek teljesítése

Tájékoztató

A hallgatói befizetések lehetnek: költségtérítési díj, térítési és egyéb díjak, azaz minden hallgatónak, finanszírozási formától függetlenül lehetnek befizetési kötelezettségei (pl. késedelmes leckekönyv leadás, tantárgyfelvétel késedelme, tantárgytörlés késedelme, költségtérítési díj stb.).

A Debreceni Egyetem a hallgatói befizetések adminisztrációját a hallgatói gyűjtőszámla módszerével old­ja meg. A gyűjtőszámlás rendszer bevezetésével a hallgatók a NEPTUN-rendszeren keresztül teljesítik a be­fi­ze­té­si kötelezettségeiket.

A gyűjtőszámla egy speciális folyószámla, amelyen a hallgatók pénze együtt tárolódik addig, amíg a fel­hasz­nálásáról az egyes hallgatók döntenek. A hallgatói egyenleget a NEPTUN-rendszer tartja nyilván. A hall­ga­tók a rendszeren keresztül valós pénzmozgás nélkül rendezhetik az egyetem felé fennálló pénzügyi kö­te­le­zett­ségeiket.

A gyűjtőszámlára utalják át a hallgatók azt az összeget, ame­lyet egy bizonyos tanulmányi időszakban előreláthatóan felhasználnak a különböző egyetemi befizetésekre. Ezek lehetnek pl. önköltség/költségtérítés típusú befizetések vagy ismételtvizsgadíj, eljárási díj, kollégiumi díj, … szolgáltatás térítése.

A hallgatók által a gyűjtőszámlára átutalt, és abból az egyetemi számlákra befizetett összegeket a NEPTUN-rendszer hallgatónként elkülönítve tartja nyilván. Így mindenki naprakészen követheti egyenlege alakulását.

FIGYELEM! Javasoljuk, hogy a gyűjtőszámlájukon legalább 2-3000 Ft mindig legyen, mivel a ban­ki valamint az egyetemen belüli átutalás 1-4 napot vesz igénybe, és előfordulhat, hogy azonnal kell valamilyen tételt teljesíteniük!

A költségtérítési díj befizetésének határideje őszi félév esetén október 31. tavaszi félév esetén március 31.

A költségtérítés összegének kiírását a Hallgatói Adminisztrációs Központ (továbbiakban HAK) végzi.

A kiírt pénzügyi tételek teljesítésének módja:

a) Ha a hallgató maga fizeti a költségtérítést

1. lépés: A gyűjtőszámla feltöltése

A gyűjtőszámlát banki átutalással lehet feltölteni.

A gyűjtőszámla neve és számlaszáma:

DE HALLGATÓI BEFIZETÉSEK ALSZÁMLA

10034002-00282871-01120008

IBAN: HU32 1003 4002 0028 2871 0112 0008

SWIFT: HUSTHUHB

FONTOS! A banki átutalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni az NK- jelzés után a hallgató Neptun-kódját és nevét az alábbi módon:  NK-ES34JD, Kiss Péter.  Ezen adatok nélkül a befizetett pénz nem rendelhető a hallgatóhoz.

Hiba jelzése a  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

2. lépés: A kiírt tétel teljesítése

A bankból átutalt pénz 1-4 napon belül rákerül a hallgató egyen­­legére a Neptunban. Erről a pénzről azonban a hallgatónak rendelkeznie kell!

1. Lépjen be hallgatóként a Neptunba (neptun.unideb.hu) és a felső menüsorban kattintson a „Pénzügyek” feliratra.

2. Kattintson a „Befizetés” menüponra!

3. A Szűréseken belül a féléveket állítsa „Minden félévre”, a státuszt „Aktívra”, majd Listázás gomb.

4. Az alsó gördítő sávval menjen az ablak jobb szélére, mert csak akkor látszik az aktív tétel kiválasztásához szükséges jelölőnégyzet. A teljesíteni kívánt aktív tételhez tartozó jelölőnégyzetet pipálja ki.

5. Nyomja meg a Tovább gombot. Felugró ablak esetén nyomja meg az OK gombot. Tovább gomb megnyomása után az utolsó tennivaló a Befizet gomb megnyomása. Ha a kiírt tételt sikerült befizetnie, az újabb aktív tételek listázásánál a teljesített tétel már nem jelenik meg.

 

b) Ha a munkáltató fizeti a költségtérítést, a Hallgatói Adminisztrációs Központ – kérésre, Nyilatkozat szerint - szám­lát állít ki az összeg befizetőjének címére. (Számlát az összeg befizetőjének adnak ki, ha a hall­gató fizeti be és a Neptunban rendezi a képzési költséget, később munkahelye nem kaphat róla szám­lát.) Kérjük, hogy a munkahely által fizetendő összeget ne utalja a gyűjtőszámlára, várja meg a számlát és az azon szereplő számlaszámra utalja a pénzt!

A számla kiállításához szükséges adatok megadása félévente a Neptunban (is) lehetséges, vagy elküldhető e-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , faxon: 52-518 677, a Hallgatói Adminisztrációs Központnak!

FIGYELEM ! A tétel/ek/ kiírásakor a rendszer automatikus üzenetet küld, határidők honlapokon valamint a Neptunban érhetők el. A tanulmányok során az EHIK, a HKSZK/HAK, a TO szabályzatok szerint ír ki befizetési tételeket, melyeket határidőre teljesítenie kell. A DE Hallgatói térítési és juttatási szabályzata 26. §. (11) bekezdése szerint az egyetemmel szemben fennálló határidőre nem teljesített fizetési kötelezettség/ek/ a gyűjtőszámla egyenlegből automatikusan teljesítésre kerül/nek/ (amennyiben a szükséges összeg részben vagy egészben rendelkezésre áll).

Bármilyen pénzügyi tartozás esetén vizsgára nem lehet jelentkezni, a tartozó hallgató –szabály szerint- elbocsájtásra kerül/het/.

Befizetes_payment

Befizetési kötelezettség kiírása/ New payment liability!

Tisztelt Hallgató!<br />Tájékoztatjuk, hogy {KepzesNev} ({KepzesKod}) képzésén<br />befizetési kötelezettsége keletkezett a rendszerben {Osszeg} összeggel {Nev} névvel {Felev} félévben<br />{FizetesiHatarido} fizetési határidővel!<br />Módosító: {ModositoNeve} - http://hszk.unideb.hu/terites

Ha (és kattints)

- önköltségi/téritési díj befizetése keletkezett, részletes tájékoztató elérhető

- kollégiumi felvételi eljárási díj tájékoztatója

- kollégiumi díj befizetés tájékoztatója

- nem teljesített kreditek és egyéb díjak tájékoztatója (Juttatási és térítési Szabályzat)

- a gyűjtőszámlás befizetés tájékoztatója.

- automatikus Neptun üzenet tartozásról

**********
Dear Student, we kindly inform you that on your training (name: {KepzesNev} code:{KepzesKod}) the following payment liability ({Nev}) has been registered for you: amount: {Osszeg},  expiry date: {FizetesiHatarido}, term {Felev} Modified by: {ModositoNeve} - info: http://hszk.unideb.hu/terites