2015/16/2

2015/16/2 - Aktuális


HAK nyári nyitva tartás - VII.11.-VIII.26.
A HKSZK/HAK Kassai úti és Böszörményi úti Ügyfélszolgálati Iroda 2016. július 11 - augusztus 26 között zárva lesz, ügyintézés az Egyetem tér 1. (Kossuth II. Kollégium fsz-i)  Hallgatói Adminisztrációs Központban lesz (H-P: 9-15 óra között). További információ a http://hszk.unideb.hu címen, vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   ill. 52-518672 elérhetőségeken.

HAK nyitva tartás minden irodában 2016.07.05-én (kedden):  9-13 óra között. / The Student Services Center is open on June 10, 2016 from 9 a.m. to 13 p.m.

Diákigazolvány leadása - jogviszony megszűnése (végzés, átiratkozás, törlés) esetén

Tájékoztatjuk a végzős hallgatókat, hogy a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról értelmében a 38. § (1) szerint „A közreműködő intézmény köteles haladéktalanul bevonni – és ennek érdekében a jogosultat felszólítani a korábban kiadott az oktatási igazolványának beszolgáltatására – a következő esetekben: a)amennyiben az igazolványra jogosító jogviszony megszűnik, b.) az igazolás kiadásakor.” Ezzel párhuzamosan a „21. §(3) A közreműködő intézmény a jogosult tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnésekor a diákigazolvány 38. § (1) bekezdésének a  pontja szerinti bevonásával egyidejűleg a 12. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást ad ki, mely a 13. § (3)–(4) bekezdése szerinti diákigazolványra való jogosultság megszűnésének időpontjáig érvényes  ((3) A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-ig jogosult, kivéve, amennyiben a nem tanköteles tanulónak félévkor megszűnik a tanulói jogviszonya. Ebben az esetben a tanuló diákigazolványra az adott tanév március 31-ig jogosult. (4) Abban az esetben, ha a hallgató a) hallgatói jogviszonya az I. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő március 31-ig; b) hallgatói jogviszonya a II. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő október 31-ig jogosult diákigazolványra.)” A diákigazolvány leadható és az igazolás felvehető a (matricát érvényesítő)
Ha a tanulmányokat folytatja ősztől a DE-n, ugyanazon a tagozaton, akkor nem szükséges leadni.

Egészségbiztosítás érvényessége - jogviszony megszűnése (végzés, ..) esetén

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint
R. 4 § (6) c) az a) vagy b) pont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.
Részletes információk:http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/
jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/biztositottak_penzbeli_es_egeszsegugyi_ellatasra
A biztosítási jogviszony megszűnését követően jár még egészségügyi szolgáltatás?
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási jogviszony, illetve az alapul szolgáló jogosultsági feltételek megszűnését követően még meghatározott ideig fennáll, ez az ún. passzív jogon való jogosultság.
•    45 nap, vagy annál hosszabb biztosítás esetén
Ha a biztosítás (pl. munkaviszony) megszűnését megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt, akkor az egészségügyi szolgáltatásra a biztosítás megszűnését követően további 45 napig jogosult lesz.
•    45 napnál rövidebb biztosítás esetén
Ha a biztosítás (pl. munkaviszony) a megszűnését megelőzően 45 napnál rövidebb volt, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság – a 45 napnál kevesebb, – azzal az időtartammal hosszabbodik meg, amennyi ideig a jogosultsági feltétel fennállt (pl. a 23 napig fennálló munkaviszony esetén 23 nappal).
•    Ha a rövidebb biztosítási idő előtti 30 napon belül volt 45 napnál hosszabb biztosítási idő
Ha a biztosítás (pl. munkaviszony) megszűnését megelőzően az utolsó biztosítás időtartama kevesebb 45 napnál, de előtte 30 napon belül volt 45 napnál hosszabb ideig fennálló biztosítás, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság további 45 napig marad fenn.

A Hallgatói Adminisztrációs Központ nyitvatartása 2016.06.10-én: 9-10 óra. / The Student Services Center is open on June 10, 2016 from 9 a.m. to 10 a.m.

DEKA kártya átvétele

Ha DEKa kártyát korábban rendelt, de még nem vette át, akkor az Ügyfélszolgálati Irodában átveheti. Információk: http://hszk.unideb.hu/deka-kartya illetve http://hkszk.unideb.hu/deka-kartya/ oldalakon.
DE HKSZK/HAK Ügyfélszolgálati Irodá(i)ban:
Egyetem téri campus: Kossuth II. Kollégium, földszint – tel: 73974, 73975/  ---   Böszörményi úti campus: Veres Péter Kollégium, fszt 16. – tel: 68102, 68103 ---  Kassai úti campus: Ügyféliroda (Kancellári épület mellett) – tel: 73970, 73978   ---  A GYFK és EK hallgatói részére a diákigazolványok leadása a kari TO-n történ.