Ösztöndíj információk

Hallgatói ösztöndíjak - juttatások

A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (2) bekezdésének eb) pontjában, valamint 2. számú mellékletének II.3.d) pontjában, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendeletben, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII.31.) Kormány-rendeletben, továbbá a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján – a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény rendelkezései-re figyelemmel – a hallgatók részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályait részletesen határozza meg a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában.

A szabályzat szerint a következő juttatásokat kaphatják meg a hallgatók.

* * * * *

Tájékoztató (értelemszerű választással):

Ösztöndíjak - (táblázat)

Tanulmányi ösztöndíj - http://hak.unideb.hu/osztondijak/tanulmanyi-osztondij

Rendszeres szociális ösztöndíj -http://kollegiumok.unideb.hu

Egyszeri szociális ösztöndíj - http://kollegiumok.unideb.hu

Pro Regione pályázati felhívás - https://uni-pro.unideb.hu/hu/content/palyazati-felhivas

Universitas Alapítvány pályázata

Sport ösztöndíj -http://kollegiumok.unideb.hu

Művészeti ösztöndíj -http://kollegiumok.unideb.hu

Nemzeti felsőoktatási (Köztársasági) ösztöndíj - http://www.unideb.hu/hu/koztarsasagi-osztondijasok

Mesterösztöndíj - lásd kari hirdetőn

Miniszteri ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj összegek változása (+30%),  2020.02.01-től-  I.sáv: 38000, II.sáv: 28000, III.sáv: 19000, IV.sáv: 13000.

 

* * * * *

Üzenet:

Ösztöndíj kifizetés teljesülése/Scholarship payment has been disbursed!

Tisztelt Hallgató!<br />Tájékoztatjuk, hogy az intézmény az Ön részére ösztöndíjutalást kezdeményezett {Osszeg} összeggel, '{PenzmuveletBefizetesenekDatuma}' dátummal!<br />Módosító: {ModositoNeve}

Dear Student, we kindly inform you that your HEI initiated the disbursement of your scholarship payment in the amount of {Osszeg} on {PenzmuveletBefizetesenekDatuma}. Modified by: {ModositoNeve}

Info:

    Stipendium Hungaricum - http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme

 

   Stipendium Hungaricum Programme Operational Regulations -http://studyinhungary.hu/static/upload/stipendium-hungaricum/sh-szab-eng-2019-04-18-kn.pdf

* * * * *